Разсрочване на кредити: Румънците могат да отлагат плащанията до 9 месеца