3/4 от българите смятат, че съвременните момичета прекаляват с естетическата намеса