Няма опасност от разлив на гориво от заседналия край Камен бряг кораб