Представители на местната власт се събират на национална конференция