СЛЕД СПОР МЕЖДУ БЛС И НЗОК: Безплатно лечение и след диагноза с антигенен тест