Усложнена зимна обстановка в някои региони на страната