Преиздават сертификатите за ваксина, сегашните са валидни до 12.08.2021г