"България - земя благословена" - спектакълът, който пълни сърца