DARA: Когато си правя прическа сама, обикновено приключвам с хвърляне на фиби и четки!