Подписан е договорът за проектирането и строежа на тунел „Железница”