Късното раждане - защо е важно да се консултира с лекар