„На кафе” показва един от най-новите методи за заличаване на белези