Рекорд по катастрофи с участието на крави на едно и също място