Звезди, които споделят открито за своите несъвършенства