10-годишно дете дари спестяванията на болницата в Добрич