Удължават извънредната епидемична обстановка с 4 месеца