ПРОВЕРКАТА УСТАНОВИ: Имало е нерегламентирано източване от язовир \"Студена\" към Радомир