Синини и наранявания по гърба на дете: Какво се е случило в яслата?