Продължава разпространението на коронавируса по света