Компютърно състезание \"Виртуален Еверест\" 10.04.2014г.