Компютърно състезание "Виртуален Еверест" 10.04.2014г.