Ликвидирани са похитителите от печатницата и магазина в Париж