Четири от 265 общински избирателни комисии са пристигнали в ЦИК