ЕС обмисля задължителни психотестове на шофьорите над 65 г.