Симидчиев: Да помислим какво искаме да бъде бъдещето ни и да гласуваме