Проф. Минко Балкански - един от най-големите благодетели у нас