Само 5 минути отнеха на Черно море да разпечата вратата на Дунав