Зам.-председателят на БАХР: Здравето е на първо място, но бизнесът трябва да бъде обезщетен