ОПИТИ ЗА НАТИСК: Политици със словесни заплахи към журналист