Желязков: Преговорите в мола бяха публични, но не и прозрачни