Борисов: Българското селско стопанство получи рекордна финансова подкрепа през 2020 г.