Дълговете на вероизповеданията ще бъдат разсрочени, а не опростени