Трябва ли държавата да предприеме мерки срещу продавачите на стари коли?