Нормализира се обстановката в област Бургас след пороите