Търсачи на силни усещания ходиха по въже на 300 метра над земята