Туристическият бранш с предложение за ресорен министър