Кога се завръщат германците към нормален начин на живот