Между медицината и плуването - разказът на Антоний Моралийски