Правят аутопсия на детето, починало в училище в Казанлък