ПО-ЛЕСНИ ПОКУПКИ НА КОЛИ: Взимаме нов талон от КАТ с опростена процедура