Родното място на милионерката Гошка – "кварталът на богатите"