За промяната на решението и дълговете на мюфтийството