7-годишният Никола се нуждае от средства за рехабилитация