Нова магистърска програма: СУ ще обучава учители по гражданско образование