От "Моята новина": Дилатационна фуга на Аспаруховия мост