ЮБИЛЕЙ НАСРЕД ОКЕАНА: Проф. Христо Пимпирев навършва 70 години