Новите касови апарати: Търси се вариант за удължаване на срока за новите изисквания