Иззели ли са българските власти електронна валута за 3 млрд. долара?