Макроикономист препоръчва „изключително бързо влизане в еврото“