ЕНЕРГИЙНАТА БЕДНОСТ: Колко от домакинствата у нас не могат да плащат сметките си за отопление?