Марсоходът "Пърсивиърънс": В търсене на древен живот на Марс